Giá chi phí điều trị Thermage

21-07-2015|Bảng giá|0 Comments

CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ THERMAGE

STT VÙNG ĐIỀU TRỊ ĐẦU TIP ĐƠN GIÁ (USD)
FACE
1 Điều trị vùng trán Total tip 3.0-900 2,500
2 Điều trị vùng cau mày Total tip 3.0-600 2,000
3 Điều trị vùng mắt mí trên Total tip 0.25-450 1,295
4 Điều trị đuôi mắt Total tip 0.25-450 1,295
5 Điều trị vùng rãnh mũi má Total tip 3.0-900 2,500
6 Điều trị vùng khóe miệng Total tip 3.0-900 2,500
7 Điều trị toàn mặt Total tip 3.0-900 -1200 2,500 – 3,000
8 Điều trị toàn mặt + nọng cằm Total tip 3.0-1800 4,500
9 Điều trị toàn mặt + nọng cằm + cổ Total tip 3.0-2100 5,000
10 Điều trị vùng nọng cằm Total tip 3.0-900 2,500
11 Điều trị vùng cổ Total tip 3.0-900 2,500
BODY
1 Điều trị vùng cánh tay Total tip 3.0-900 -1200 2,500 – 3,000
2 Điều trị vùng bàn tay Total tip 3.0-900 2,500
3 Điều trị vùng bụng Body tip 16.0-500 3,500
4 Điều trị vùng rốn Total tip 3.0-900 2,500
5 Điều trị vùng mông Body tip 16.0-500 3,500
6 Điều trị vùng đầu gối Total tip 3.0-1200 3,000
7 Điều trị vùng đùi mặt trong ngoài Body tip 16.0-500 3,500
8 Điều trị vùng body (bụng + mông) Body tip 16.0-1000 6,000

Để lại bình luận của bạn