Hình thẩm mỹ căng da

0 Comments

Hình thẩm mỹ căng da

Hình chị O.T.L (58 tuổi) khoảng 10 ngày sau phẫu thuật căng da mặt giữa và cổ

Hình thẩm mỹ căng da

Hình chị N.T.D (65 tuổi) khoảng 10 ngày sau phẫu thuật căng da mặt toàn phần.

Hình thẩm mỹ căng da

Hình chị N.K.C (60 tuổi) khoảng 10 ngày sau phẫu thuật căng da mặt toàn phần.

Hình thẩm mỹ căng da

Hình chị N.K.N (58 tuổi) khoảng 10 ngày sau phẫu thuật căng da mặt toàn phần.

Hình thẩm mỹ căng da

Hình ảnh minh họa trước và sau phẫu thuật căng da mặt

Hình thẩm mỹ căng da

Hình thẩm mỹ căng da

Hình thẩm mỹ căng da

BÁC SĨ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
Nâng mũi s line 3D Nâng mũi s line 3D
9/10 99 bình chọn